TEMİZ ENERJİ İÇİN FİNANSMAN

AİKB Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı - Dr. Murat Sarıoğlu

MWH, AİKB'nin geliştirmiş olduğu TurSEFF, MidSEFF ve TurEEFF programlarının yöneticiliğini yapmaktadır.