TEMİZ ENERJİ İÇİN FİNANSMAN

Türkiye'de Jeotermal Enerji ve Finansmanı - Jill Haizlip